Patient Advocate application for the Summer/Fall 2018 cycle will be open from:

Wednesday 2/28/18 to  Friday 4/6/2018

at 11:59 PM.

Application link

Info nights will be held on Thursday 3/8 and Tuesday 3/13 from 7:30-8:30PM at Olson 250 on the UCD campus.

 

Clinic Address:

6341 Folsom Blvd

Sacramento, CA 95819

916-736-3966

 
Thank you to Safe Credit Union for their generous support of PHAC!
 
 

Paul Hom Châu á Clinic

6341 Folsom Blvd

Sacramento, CA 95819

* Xin vui lòng không đậu ở bãi đậu xe an toàn các công đoàn tín dụng!

Phòng khám giờ:

Thứ bảy: 8-1 pm ( dịch vụ chăm sóc chính)

Ngày chủ nhật đầu mỗi tháng: 9-12 pm ( Phòng khám sàng lọc ung thư)

 

Sự kiện sắp tới:

Y tế hàng năm hội chợ 2016 sắp tới vào mùa thu

 

  • Miễn phí, học sinh-chạy phòng khám
  • Nhân viên ủng hộ bệnh nhân đại học UC Davis, sinh viên y khoa và bác sĩ từ UCDMC và trong suốt Sacramento cộng đồng
  • Giải thích dịch vụ tiếng Quảng Đông, tiếng quan thoại, tiếng Việt, và Taishanese
  • Phòng khám thứ bảy là thả trong duy nhất, đến; đầu tiên phục vụ